เก็บขยะและวัชพืชคลองสอง ช่วงชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ

15 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน่วยราบ11 ร่วมหน่วยเร่งด่วนราบ11 พื้นที่1 กลุ่มฯ1 กรบ. เก็บขยะและวัชพืชคลองสอง ช่วงชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ เขตบางเขน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ