.ตัดขยะและวัชพืชในคลองชวดใหญ่.. เขตห้วยขวางมาขึ้นไว้​ที่ท่าขยะหน้าหน่วย

14 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

เจ้าหน้าที่หน่วยคลองชวดใหญ่พื้นที่1กลุ่มงาน1กรบ.ตัดขยะและวัชพืชในคลองชวดใหญ่.. เขตห้วยขวางมาขึ้นไว้​ที่ท่าขยะหน้าหน่วย

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ