เก็บขนขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง

14 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน่วยงานเจริญกรุง พื้นที่บำรุงรักษา3 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 1 กองระบบคลอง จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บขนขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง พื้นที่เขตบางคอแหลม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ