เก็บขยะและวัชพืชคลองบางซื่อช่วง สะพานดำ

14 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน่วย อตก.พื้นที่ฯ1กลุ่มงานฯ1กรบ.
เก็บขยะและวัชพืชคลองบางซื่อช่วง
สะพานดำถึงหลังตลาด อตก.เขต
พฯาไท

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ