งดทิ้ง ลดการละเลย เพื่อคลองของเรา

2 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

งดทิ้ง ลดการละเลย เพื่อคลองของเรา
กรุงเทพมานคร โดย สำนักการระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืช เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง