กทม. สร้างนักบริหารรุ่นใหม่แบบ New Normal พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ

17 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

กทม. สร้างนักบริหารรุ่นใหม่แบบ New Normal พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ

(17 มิ.ย. 64) เวลา 09.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 27 ซึ่งเป็นพิธีเปิดการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 คน เข้าร่วมฝึกอบรม โอกาสนี้ นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องปัญญพัฒน์ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ภาพ/ทีมภาพสปส

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ