เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแขก เขตลาดกระบัง

17 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแขก เขตลาดกระบัง

.(17 มิ.ย.64) เวลา 14.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแขก เขตลาดกระบัง เนื่องจากคลองแขก เป็นคลองที่เชื่อมจากบริเวณสถานีรถไฟหัวตะเข้ ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ ความกว้าง 10-20 ม. ความยาว 408 ม. ปัจจุบันคลองดังกล่าวมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อกระทบต่อระบบระบายน้ำ อีกทั้งประชาชนไม่สามารถใช้ในการเดินทางสัญจรทางน้ำได้สะดวก สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ริมตลิ่ง เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนอีกด้วย ภาพ/ทีมภาพสปส

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ