กทม. เฝ้าระวังโควิด-19 เข้มงวด ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในตลาดและแคมป์คนงาน

16 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

กทม. เฝ้าระวังโควิด-19 เข้มงวด ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในตลาดและแคมป์คนงาน

(16 มิ.ย. 64) เวลา 08.30 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ในตลาดและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างพื้นที่เขตยานนาวา โดยมี นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารสำนักงานเขตยานนาวา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมเฉพาะกิจด้านความมั่นคง ชุดบูรณาการร่วมกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่ทหาร พล.ม.2 รอ. ร่วมลงพื้นที่ ภาพ/ทีมภาพสปส

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ