เปิดตัวรถตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ มาตรการเชิงรุกลดการเคลื่อนย้ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 9 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 1,139 ครั้ง

 

 

          (9 เม.ย.63) เวลา 15.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง นางจินดารัตน์ ชโยธิน โฆษกของกรุงเทพมหานคร และทีมงานเพจหมอแล็บแพนด้า ร่วมแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล พร้อมจำลองสถานการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรถตรวจโควิด-19 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการค้นหาผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงต้องเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กับเพจหมอแล็บแพนด้าดำเนินการจัดรถตรวจโควิด 19 เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจทดสอบการติดเชื้อวานนี้(8 เม.ย.)เป็นวันแรก สามารถให้บริการประชาชนที่เข้าข่ายต้องสงสัย ผ่านแบบทดสอบจากเว็บไซต์ BKK COVID-19 (http://bkkcovid19.bangkok.go.th) ได้จำนวน 6 ราย และได้รับผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ถือเป็นต้นแบบในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เชิงรุกของกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนที่เข้ารับการตรวจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

          ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า ระบบ BKK COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร แบ่งการดำเนินการออกเป็น การคัดกรอง ผ่านแบบประเมินทางความเสี่ยง และแบบประเมินการคัดกรองอาการ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ออกแบบโดยทีมแพทย์ นักวิชาการ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และเป็นแบบฟอร์มที่ใช้จริงในโรงพยาบาลเพื่อการสอบสวนโรคของกลุ่มเสี่ยง เมื่อประเมินผลแล้วระบบจะวิเคราะห์ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในกลุ่มใด เพื่อดำเนินการต่อให้เหมาะสม รวมทั้งมีการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อติดต่อผู้เข้าเกณฑ์โดยตรง เพื่อช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่เสี่ยงหรือติดเชื้อ ต้องได้รับการรักษา กรุงเทพมหานครจะจัดรถเข้าไปรับถึงที่พักอาศัย และหากเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์เสี่ยงแต่ต้องทำการทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) กรุงเทพมหานครและเครือข่ายจะจัดรถเข้าไปบริการตรวจถึงที่พักอาศัย นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีความเครียด จะมีการโทรกลับเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ซึ่งในขณะนี้กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน สำหรับห้องปฏิบัติการ(LAB)ที่กรุงเทพมหานครจะส่งตรวจ คือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สามารถตรวจได้ 200 เคส ต่อวัน ทั้งนี้ยังมีโรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพมหานครอีก18 แห่ง ที่พร้อมสนับสนุนการตรวจ


          สำหรับการดำเนินการของรถตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ จะมีบุคลากรประจำรถ4-5 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในรถระบบปิดทั้งหมด เพื่อลดการปนเปื้อน และการสัมผัสกับคนไข้ให้ได้มากที่สุด และเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีSWAB จากผู้เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย 2 ช่องทางคือ คอ และโพรงจมูก ผู้ที่ทำหน้าที่เก็บสิ่งส่งตรวจจะสวมอุปกรณ์ป้องกันอยู่ภายในรถและยื่นเพียงแขนออกมาจากภายนอกตัวรถเท่านั้น เมื่อเก็บสารคัดหลั่งเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งสวมชุดป้องกันทำหน้าที่แพคสิ่งส่งตรวจให้แน่นหนา และแพคเก็บ 3 ชั้น จากนั้นพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่กล่องโฟมชั้นนอกสุด มีการรักษาอุณหภูมิภายในกล่องโฟมให้ได้ 2-8 องศาเซลเซียส ด้วยการแช่ICE PACK จากนั้นบรรจุเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันอีกชุดหนึ่งทำหน้าที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณปฏิบัติการโดยรอบทั้งหมด รวมถึงรถที่ปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกอีกครั้ง โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อนี้จะทำทุกครั้งที่ตรวจผู้ป่วยแต่ละราย


--------------------

 

 

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO