ติดตามการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 11 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ติดตามการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19

          วันนี้ (11 พ.ค.64) แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามการปฏิบัติงานประสานการรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายแพทย์​พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์​เอราวัณกรุงเทพมหานคร นางปาณิสรา เนตรธารธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง เจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเสริมกำลังพลในการประสานงานการรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีผู้แทนสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50 สำนักงานเขต ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปยังสถานที่ที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 2019(COVID-19)

นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และสนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เอราวัณ อีกด้วย