กทม.รับมอบตู้แช่และสิ่งของสนับสนุนภารกิจโควิด-19

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 15 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

กทม.รับมอบตู้แช่และสิ่งของสนับสนุนภารกิจโควิด-19

          นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักอนามัย ร่วมรับมอบอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป ณ อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 12 กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ประกอบด้วย
• ตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น จำนวน 2 ตู้ จากผู้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.2)
• ถุงยังชีพ จำนวน 900 ชุด จากบริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด
• กาแฟแบล็คแคนยอนแบบขวดพร้อมดื่ม วันละ 50 ขวด เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากบริษัทแบล็คแคนยอน ประเทศไทย จำกัด โดยสาขาวีไอพลาซ่า โรงพยาบาลวิภาวดี
• ขนมและเครื่องดื่ม จากร้านครัวแม่พวง โดย คุณวิโรจน์ กุลธรเธียร คุณพิณทิพย์ - ภณิดา เทพพิทักษ์
• เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 30 ชิ้น และน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 300 แพค จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยคุณวิชัย ชูเชียร ผู้อำนวยการสำนักกิจการนครหลวง และคุณพิมพ์ปวีณ์ สมนาศรี ผู้ช่วยผู้จัดการสาขานางเลิ้ง
• ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 30,000 ชุด จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)

           นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งทีมบุคลากรในสังกัด จำนวน 15 คน เพื่อช่วยปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
---------------------

 

อัลบั้มภาพ