หลายหน่วยงานพร้อมสนับสนุนการจัดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 63 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 20 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

          (20 ต.ค.63) เวลา 13.30 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยมี คณะกรรมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

         พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 เพื่อให้การเตรียมการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของชาวไทยที่สืบต่อกันมา และประชาสัมพันธ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจจราจร และสถานีตำรวจท้องที่ โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันสนับสนุนการจัดงานลอยกระทงของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลำคลอง บึงน้ำธรรมชาติ หรือสระน้ำตามสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

         สำหรับการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 ต.ค.63 ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี ตั้งแต่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานไปจนถึงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. พิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลาประมาณ 19.00 น. เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย หลายหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ดังนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจจราจร และสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันและบวรมงคล อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย กรมเจ้าท่า ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนบริเวณริมท่าน้ำจุดต่างๆ ในส่วนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดูแลภาพรวมการจัดงาน สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สนับสนุนหน่วยแพทย์พยาบาล รถกู้ชีพ และจัดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้างาน สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเรือตรวจการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าน้ำ ตามแผนการดำเนินงาน สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้พร้อมใช้งาน สำนักพัฒนาสังคม จัดเตรียมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี 50 เขต มาร่วมจำหน่ายภายในงาน

           ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การตั้งจุดคัดกรอง จุดสแกนลงทะเบียนเข้างานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

 

อัลบั้มภาพ