รองผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมการสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

2 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

 

             2 มี.ค.64 เวลา 10.30 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ร่วมตรวจเยี่ยม ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต

            ซึ่งการจัดการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจัดให้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. กำหนดประกาศผลการสอบแข่งขันครั้งที่ 1/2563 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 หรือตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th 

อัลบั้มภาพ