กทม.ผนึกกำลังทหาร ตำรวจตรวจคัดกรองคนไร้ที่พึ่งด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพ

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 25 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง

       (25 ก.พ. 64) นางวันทนย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตามโครงการห่วงใยสุขภาพตรวจคัดกรองคนไร้ที่พึ่ง โดยมี นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ผู้แทนหน่วยงานภาคี อาทิ  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมการสารวัติทหารบก สน.พระราชวัง สน.สำราญราษฎร สน.ชนะสงคราม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม ถ.ราชดำเนิน เขตพระนคร

       รองปลัดกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ห่วงใยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ซึ่งจากการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มคนที่เรียกว่า อิสรชน หรือ บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พักพิงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบสนามหลวงซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ  ทำให้บริเวณดังกล่าวขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดความสง่างามไม่สมกับการเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ นอกจากนี้บุคคลนี้มีความน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เนื่องจากอาจด้อยโอกาสการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์หรือบริการสุขภาพ  ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักงานเขตพระนคร ประสานความร่วมมือกับกองทัพ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผนึกกำลังร่วมกันดูแลกลุ่มคนไร้ที่พึง  เพื่อกรุงเทพมหานครจะให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้องเหมาะสมหากเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครสามารถให้ความช่วยเหลือได้  โดยเบื้องต้นได้จัดทำประวัติ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเอ็กซเรย์ปอด แจกจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอออล์ล้างมือ อย่างไรก็ดีหากพบปัญหาบางประการที่ไม่กรุงเทพมหานครไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

---------------------------

อัลบั้มภาพ