50 เขต พร้อมให้บริการด้านทะเบียนผ่านระบบ BMA Q และ “ไทยชนะ" ตามมาตรการป้องกัน COVID-19

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 22 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 1,496 ครั้ง

          

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเปิดให้บริการของฝ่ายทะเบียนทั้ง 50 เขต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ขณะนี้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งจะเปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนเฉพาะบางส่วนตามความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนของประชาชน โดยประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน สามารถใช้บริการได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งเปิดให้บริการ ดังนี้ 1. วันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียน แก่ประชาชนในทุกประเภทงาน 2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 3. วันหยุดราชการ (วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะการรับแจ้งตาย สำหรับจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า และบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ยังไม่เปิดให้บริการ

          ทั้งนี้ ฝ่ายทะเบียนของทุกสำนักงานเขต ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นและลดการชุมนุมของประชาชนที่มารับบริการ หากผู้รับบริการเต็มจำนวนแล้ว (คิวเต็ม) ให้มีการลงนัดหมายในการให้บริการล่วงหน้า และให้สำนักงานเขตแจ้งข้อความประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้และรับบริการ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ทำฉากกั้นเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มารับบริการ และหมั่นทำความสะอาดมือและของใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ด้วย สำหรับการจองคิวผ่านระบบ “BMA Q” ของกรุงเทพมหานครนั้น เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) สามารถ Download ติดตั้งเพื่อใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยประชาชนสามารถค้นหาสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้ ทราบจำนวนคิวรอรับบริการ ณ เวลาปัจจุบัน และสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่สำนักงานเขต 50 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร จำนวน 12 จุดล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ โดย BMA Q มีการให้บริการหลัก 2 ประเภท ประกอบด้วย “รับบริการวันนี้” และ “นัดล่วงหน้า” รวมถึงแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อกำหนดจำนวนผู้เข้ารับบริการ

          สำหรับฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งมีผู้ใช้บริการทางทะเบียนหนาแน่นในแต่ละวัน เช่น เขตสัมพันธวงศ์ มีผู้ใช้บริการวันละประมาณ 30 คน เขตบางซื่อ มีผู้ใช้บริการวันละประมาณ 70 คน เขตราชเทวี มีผู้ใช้บริการวันละประมาณกว่า 100 คน ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการของแต่ละฝ่ายก่อนปฏิบัติงาน ห้ามผู้ที่ไม่ได้มารับบริการใช้สถานที่ภายในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ผู้ที่มารับบริการสามารถใช้บริการที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ได้ไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง โดยการจองคิวผ่านระบบ BMA Q ยกเว้นผู้ที่มารับบริการแจ้งเกิด และแจ้งตายหากพบปัญหาใช้เวลาเกินกว่า 1 ชั่วโมง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ซึ่งงานทะเบียนราษฎรจะให้บริการเฉพาะ การแจ้งเกิด แจ้งตาย คัดเอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยจองคิวผ่านระบบ BMA Q ผู้ที่ไม่สามารถจองคิวผ่านระบบ BMA Q ให้มารับบริการในช่วงเวลา 15.00 น. โดยจะให้บริการ 6 คิวต่อวัน ยกเว้นแจ้งตาย สามารถรับคิวปกติได้ ด้านการทำทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนนั้น จะให้บริการในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนหายและเป็นประชาชนในพื้นที่เขตซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่นั้น ผ่านการจองคิวผ่านระบบ BMA Q ผู้ที่ไม่สามารถจองคิวผ่านระบบ BMAQ ให้มารับบริการในช่วงเวลา 15.00 น. โดยจะให้บริการเพียง 6 คิวต่อวันเท่านั้นยกเว้นวันหยุดราชการ และงานทะเบียนทั่วไป ให้บริการเฉพาะจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า และคัดเอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์โดยจองคิวผ่านระบบ BMA Q ผู้ที่ไม่สามารถจองคิวผ่านระบบ BMA Q ให้มารับคิวในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดความหนาแน่นและการลดการชุมนุมของประชาชนที่มารับบริการ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของสำนักทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


--------------------

อัลบั้มภาพ