เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพกลาง

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 14 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

          (14 มิ.ย.64) เวลา 09.00 น. : นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ มัสยิดมหานาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 สำนักอนามัย และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) ให้บริการตรวจหาเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding :ACF) ด้วยการ SWAB โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยในชุมชนมัสยิดมหานาคและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 1,000 คน

          จากนั้น เวลา 10.00 น. รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตราชเทวี โดย สำนักงานเขตราชเทวี และศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ร่วมกับ โรงพยาบาล Central General Hospital (ร.พ.ซีจีเอช) ให้บริการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโรคโควิด-19 (Active Case Finding :ACF) ด้วยการ SWAB ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เขตราชเทวี ณ บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี ระหว่างวันที่ 13- 15 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งมีเป้าหมายการตรวจจำนวนวันละ 500 คน โดยขอให้ประชาชนผู้มารับบริการนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ไปแสดงเพื่อแสดงตัวขอรับบริการด้วย ทั้งนี้เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น. และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี โทร. 0 2354 4214

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ