ทยอยเปิดจุดฉีดวัคซีนนอกรพ.25แห่ง มหาวิทยาลัยร่วมด้วยกระจายให้บริการ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 13 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

แนวหน้า ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

          พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งพยายามรับมือในการรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลัง ทั้งแพทย์ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน นอกจากเร่งค้นหา ผู้ติดเชื้อนำเข้าสู่การรักษา ยังเร่งดำเนินการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชน โดยต้องอาศัยความร่วมมือ ภาคเอกชนและอาสาสมัครร่วมกันตั้งจุดบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 นอกสถานพยาบาล ซึ่งขณะนี้มี 14 จุดกระจาย ตามกลุ่มเขต และจะเปิดเพิ่มอีก 11 จุด อยู่ระหว่างตรวจความพร้อมเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและจะทยอยเปิดให้บริการประชาชนให้ได้มากที่สุด
          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับสภาหอการค้าไทย เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล 14 แห่งแรก โดยเปิดจุดแรกที่ เซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว วันที่ 12 พ.ค. และวันที่ 13 พ.ค. จะเปิดที่ สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 14 พ.ค. เปิดที่เดอะมอลล์ บางกะปิ และจะทยอยเปิดจนครบ 14 จุดภายในวันที่ 23 พ.ค.นี้ ส่วนอีก 11 จุด ที่จะเปิดเพิ่มเมื่อตรวจสอบแล้วจะเริ่มเปิดตั้งแต่มิ.ย. เป็นต้นไป รวมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 25 แห่ง ศักยภาพการให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 1,000-3,000 คน/วัน รวม 25 แห่ง สามารถให้บริการได้ 38,000-50,000 คน/วัน ทุกแห่งจะเปิดให้บริการต่อเนื่อง 7 เดือน
          พญ.วันทนีย์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้ประสานมหาวิทยาลัยในการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนด้วย เบื้องต้นขณะนี้มี 2 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างประสานการดำเนินการเตรียมความพร้อม และยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่จะร่วมด้วย เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ประสานแจ้งความประสงค์มาแล้ว คาดว่าจากความร่วมมือทุกฝ่ายกรุงเทพมหานครจะมีศักยภาพการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนได้ถึง 80,000 คน/วัน ขอให้ประชาชน ชาวกรุงเทพฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ประกอบกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ
          สถาบัน (ศิริราช,รามาฯ,จุฬาฯ) ได้ออกมาแนะนำประชาชนแล้วให้ฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค และจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
          สำหรับประชาชนทั่วไป จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 ทาง LINE Official Account V.2 "หมอพร้อม" โดยแจ้งความประสงค์เลือกสถานพยาบาล หรือจุดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งจะเปิด ให้ลงทะเบียนเมื่อระบบ "หมอพร้อม" พร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ