ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANNON รุ่น IR1024F S/N DRB 02006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564 59 KB 6
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์ (ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกลุ่มงานสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564 4 MB 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้า และวัสดุงานบ้าน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2564 395 KB 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อนิสสัน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2564 57 KB 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ แคนนอน รุ่น iRADV4251 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2564 62 KB 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์การประชาสัมพันธ์การจัดสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เม.ย. 2564 319 KB 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น iR1024F S/N DRB02002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2564 310 KB 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์โครงการ Green Bangkok 2030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2564 315 KB 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2564 357 KB 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2564 59 KB 63