เก็บขยะและวัชพืชคลองสอง ช่วงชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง

4 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน่วยราบ11 ร่วม หน่วยเร่งด่วนราบ11 พื้นที่1 กลุ่ม1 กรบ. เก็บขยะและวัชพืชคลองสอง ช่วงชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง เขตบางเขน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ