เก็บขยะ และวัชพืช เก็บจาก ประตูระบายน้ำ เทเวศร์ ช่วงทำเนียบรัฐบาลสะพานมัฆวาน เก็บถึง สี่แยกมหานาค

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

เจ้าหน้าที่ หน่วยงานคลองผดุง เทเวศร์ กลุ่ม 1 พื้นที่ 2 กรบ จัดเจ้าหน้าที่ เก็บขยะ และวัชพืช เก็บจาก ประตูระบายน้ำ เทเวศร์ ช่วงทำเนียบรัฐบาลสะพานมัฆวาน เก็บถึง สี่แยกมหานาค เขต ดุสิตพระนคร ป้อมปราบ เก็บขยะ ขึ้นรถ ไปทิ้งทำลาย

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ