เก็บขยะคลองบางลำพู(ช่วงสะพานผ่านฟ้าถึงประตูระบายน้ำคลองบางลำพู)

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน่วยงานคลองโอ่งอ่าง พื้นที่บำรุงรักษา2 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง1กรบ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินกาจัดเก็บขยะคลองบางลำพู(ช่วงสะพานผ่านฟ้าถึงประตูระบายน้ำคลองบางลำพู) จัดเก็บขยะคลองโอ่งอ่าง(ช่วงสะพานมหาดไทยอุทิศถึงสะพานหัน)

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ