เก็บขยะคลองบางชื่อช่วงคลองประปา

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน่วย อตก.พื้นที่ฯ1ลุ่มงานฯ1กรบ.เรือลำที่1ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเก็บขยะคลองบางชื่อช่วงคลองประปาเขตบางชื่อ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ