งับขยะ กิ่งไม้และวัชพืชคลองลาดพร้าว ช่วงปากคลองหลุมไผ่

14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

หน่วยราบ11 พื้นที่1 กลุ่มฯ1 กรบ. ใช้รถงับขยะ กิ่งไม้และวัชพืชคลองลาดพร้าว ช่วงปากคลองหลุมไผ่ เขตลาดพร้าว ใส่รถบรรทุกไปทิ้งโรงกำจัดขยะสายไหม จำนวน 3 คันรถ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ