เก็บขยะหน้าตะแกรงอาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร

4 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

6116.พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย​ อตก.พื้นที่ฯ1กลุ่มงานฯ1กรบ.เก็บขยะหน้าตะแกรงอาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชรเขตจตุจักร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ