บางกอกน้อยพัฒนาคลองขุมทรัพย์ 2

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 19 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

19 ธันวาคม 2562 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" บริเวณคลองขุมทรัพย์ 2 ซอยบางขุนนนท์ 31 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ล้างทำความสะอาดรอบบริเวณคลองขุมทรัพย์ 2 ซอยบางขุนนนท์ 31 ซึ่งมีความกว้าง 5-8 เมตร ยาว 500 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลองโดยมี นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย และจิตอาสาทุกท่าน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด

อัลบั้มภาพ