บางกอกน้อยพัฒนาคลองขุนอินทร์

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 8 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

สำนักงานเขตบางกอกน้อยกำหนดจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ คลองขุนอินทร์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ในวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงสีเข้ม สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกน้อย โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657-5659