ประเวศจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 19 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

 

 

เขตประเวศจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

         (19 ธ.ค.62) สำนักงานเขตประเวศ โดยนายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ และนายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ มอบหมายให้ นายสันติ โคตรมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) และอาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 1) การสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 2) การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การป้องกันและการดูแลตนเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 3) การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 4) การแจกตะไคร้หอมไล่ยุง โลชั่นทากันยุง และทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน

--------------

อัลบั้มภาพ