"หลักสี่" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคุณภาพน้ำคลองตาอูฐ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 7 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

วันที่ 7 ต.ค.62 เวลา 10.20 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคุณภาพน้ำคลองตาอูฐ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 16 ต.ค.62 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณบึงสีกัน หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถ.แจ้งวัฒนะ โดยจะดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง กำจัดวัชพืช ขุดลอกตะกอนเลนในคลองเปิดทางน้ำไหล ปล่อยสารจุลินทรีย์ชีวภาพ Hero Biotech ลงในคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบเปิดให้ใสสะอาด

ทั้งนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา 904 วปร. เขตหลักสี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคุณภาพน้ำคลองตาอูฐ ในวันพุธที่ 16 ต.ค.62 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมีพิธีเปิด ณ บริเวณบึงสีกัน หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อัลบั้มภาพ