บางกอกน้อยพัฒนาคลองวัดแกลบและวัดเจ้าอาม

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 13 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

13 ธันวาคม 2562 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนา ทำความสะอาดคลองวัดแกลบ ถนนบางขุนนนท์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองวัดแกลบ มีความกว้าง 2-8 เมตร ยาว 450 เมตร โดยมี นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารเขตบางกอกน้อย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ทหารฐานทัพเรือกรุงเทพ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) กลุ่มพลังมวลชน กอ.รมน.กทม. เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย และจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาลำน้ำ คูคลอง จัดเก็บขยะและเศษวัสดุ กำจัดวัชพืช ตักเลนในคลอง และตัดแต่งกิ่งไม้

อัลบั้มภาพ