“หลักสี่" ร่วมกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาลำรางสธารณะในพื้นที่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 8 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ มอบหมายนางสาวสุกัญญา น้อยเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำข้าราชการและบุคลากรเขตหลักสี่ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่เขตหลักสี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สน.ทุ่งสองห้อง เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานเขตหลักสี่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เขต

 

สำหรับการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชตลอดแนว บริเวณลำรางสาธารณะหมู่บ้านเมืองทอง ช่วงบึงสีกันถึงคลองตาอูฐ ความยาว 775 เมตร ลำรางสาธารณะคลองบางพูด 1 ช่วงบึงสีกันถึงคลองประปา ความยาว 355 เมตร และลำรางสาธารณะคลองบางพูด 2 ความยาว 645 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,775 เมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก อันจะเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและประโยชน์ต่อส่วนรวม

อัลบั้มภาพ