บางกอกน้อยพัฒนาคลองขุมทรัพย์ 2

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 18 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขบางกอกน้อย ขอเชิญชวนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนา ทำความสะอาดคลองขุมทรัพย์ 2 ถนนบางขุนนนท์ 13 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาลำน้ำ คูคลอง จัดเก็บขยะและเศษวัสดุ กำจัดวัชพืช ตักเลนในคลอง และตัดแต่งกิ่งไม้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ขอเชิญชวนจิตอาสาแต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงสีเข้ม จิตอาสา สวมหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน ร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกน้อย โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657-5659