จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เขตหลักสี่ พัฒนาคูคลองและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" รักษาสภาพคู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ณ ลำรางสาธารณะปรางแก้ว ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 12 แขวงบางตลาด เขตหลักสี่ ความยาวประมาณ 1,250 เมตร

 

จากนั้น ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จิตอาสาและประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก การแจกตะไคร้หอมไล่ยุง และทรายอะเบท ให้กับประชาชนในชุมชน และสำรวจทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณลำรางสาธารณะปรางแก้ว ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขนต่อไป

อัลบั้มภาพ