“หลักสี่" เชิญชวน “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 7 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง

“หลักสี่” เชิญชวน “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลำรางสาธารณะหมู่บ้านเมืองทอง ช่วงบึงสีกันถึงคลองตาอูฐ ความกว้าง 5-6 เมตร ความยาว 775 เมตร ลำรางสาธารณะคลองบางพูด 1 ช่วงบึงสีกันถึงคลองประปา กว้าง 5 เมตร ยาว 355 เมตร และลำรางสาธารณะคลองบางพูด 2 ความกว้างคลองประมาณ 5 เมตร ความยาว 645 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,775 เมตร โดยจะดำเนินการจัดเก็บขยะและกำจัดวัชพืชตลอดแนวคลอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

สำนักงานเขตหลักสี่ จึงขอเชิญชวนจิตอาสา 904 วปร. และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมฯ โดยแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน หรือสวมเสื้อสีฟ้า ใส่ชุดรัดกุมพร้อมปฏิบัติงาน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7439

อัลบั้มภาพ