เขตประเวศเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ประเวศ | 4 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 300 ครั้ง

 

          นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์  ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.บุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสาฯ มาก่อน และมีบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card 2.บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (มีเลข 13 หลัก) 3.ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้ทุกเขตและทุกอำเภอ โดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต/อำเภอนั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน (สำหรับเดือนสิงหาคม เริ่มรับสมัครวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์ BFC ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ โดยกำหนดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2328 8981 ต่อ 6363