กรุงเทพมหานครสดุดีจอมราชา : เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา (ฉบับเต็ม)

26 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

กรุงเทพมหานครสดุดีจอมราชา : เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา (ฉบับเต็ม)กล่าวถวายราชสดุดี+เพลงสรรเสริญ+เพลงสดุดีจอมราชา

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง