ร่าง TOR

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศร่างขอบเขตของงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2562 3 MB 220
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ม.ค. 2562 17 MB 471
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2561 1 MB 310
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการ กรุงเทพในมุมมองใหม่ 10 ก.ค. 2561 497 KB 414
ขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน 9 ก.ค. 2561 97 KB 329
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีทางสถานีโทรทัศน์ โครงการ มหานครใต้ร่มพระบารมี 9 ก.ค. 2561 3 MB 638
Tor วัสดุสำนักงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุช่างศิลป์ จำนวน 12 รายการ
ราคากลาง/TOR กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
รายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและเคร่ืองสำรองไฟฟ้า