ร่าง TOR

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2562 165 KB 239
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร กทม.สาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2562 142 KB 217
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธี e-biddig62 4 ก.ค. 2562 178 KB 297
ประกาศร่างขอบเขตของงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2562 3 MB 346
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ม.ค. 2562 17 MB 556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2561 1 MB 383
ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการ กรุงเทพในมุมมองใหม่ 10 ก.ค. 2561 497 KB 475
ขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน 9 ก.ค. 2561 97 KB 382
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีทางสถานีโทรทัศน์ โครงการ มหานครใต้ร่มพระบารมี 9 ก.ค. 2561 3 MB 699
Tor วัสดุสำนักงาน