เขตประเวศชวนร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ประเวศ | 22 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง

           นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต จึงขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีสุขภาพดี มีนำ้หนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ 17-60 ปี ไม่มีพฤติกรรม้สี่ยงทางเพศ และสตรีที่ไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือน ร่วมทำความดีบริจาคโหลิตถวายเป็นพระราชกุศลได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ในเวลาราชการ

                >>> สามารถบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลสิรินธร หน่วยรับบริจาคโลหิต กลุ่มงานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารบริการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลสิรินธร โทร. 0 328 6900 - 19 ต่อ 11324 หรือโทร. 0 2928 6920