เขตบางกอกใหญ่จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 1 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 84 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดใหม่วิเชียร

(1 ก.ย.62) เวลา 09.00 น. นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตยางกอกใหญ่ มอบหมายนางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต กำกับดูแลโดยให้นางนิชาภา ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ และนายภคพล เพ็งสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ดูแลอำนวยความสะดวกแบะความปลอดภัยด้านการจราจรระหว่างการปฏิบัติงาน ตามโครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนวัดใหม่วิเชียร พื้นที่เขต

โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ซึ่งประชาชนสามารถนำขยะชิ้นใหญ่ต่าง ๆ อาทิ ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ และขยะขิ้นใหญ่ต่างๆ  มาวางไว้ ณ จุดที่กำหนดในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกมาบริการจัดเก็บในชุมชนใกล้บ้าน เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดสวยงามในพื้นที่

อัลบั้มภาพ