เขตบางกอกใหญ่ร่วมกิจกรรม "ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 18 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ร่วมกิจกรรม "ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ"

(18 ก.ค.62) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขต และประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ ถวายชัย เฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ ของสำนักการแพทย์ โดยรับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรี ณ ห้องประชุมอรุณอัมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไ้ทย โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบีและซี ซึ่งถ้าได้รับการตรวจพบโดยเร็ว ก็จะสามารถรักษาให้หายได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลกลางจัดเจ้าหน้าที่มาตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี เพื่อสามารถป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที

อัลบั้มภาพ