หลักสี่นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกันยายน 2562

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 29 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 142 ครั้ง

          นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน หมู่บ้าน และบริเวณชุมชนริมคลอง เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างบริเวณจุดรวมขยะ และลดการลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่สู่คูคลอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกและในฤดูฝน สำหรับเดือนก.ย. 62 เขตฯ นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในวันที่ 1 ก.ย. ณ ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง (สายหลัก) วันที่ 8 ก.ย. ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง (สายรอง) วันที่ 15 ก.ย. ชุมชนชินเขต ซอย 2/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 วันที่ 22 ก.ย. ชุมชนชินเขต ซอย 2/13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 39 วันที่ 29 ก.ย. ชุมชนชินเขต ซอย 2/12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

          เขตฯ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง รวบรวมขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของที่ไม่ใช่แล้ว อาทิ ที่นอน หมอน ตู้ โซฟา เก้าอี้ ตู้เย็น ยางรถยนต์ ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเขตฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 25761393

                                            

อัลบั้มภาพ