เขตสวนหลวงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ของตนเอง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 9 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า ในขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อาจทำให้ต้นไม้โค่นล้ม กิ่งหัก ฉีกขาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เขตฯจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณของตนเองและตัดแต่งต้นไม้ ร่วมถึงรวมกันตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะใกล้บ้าน หากพบว่ามีสภาพเสี่ยงต่อการโค่นล้ม หรือไม่มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ อาจก่อให้เกิดอันตราย โปรดแจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง โทร. 0 2322 4671 โดยเขตฯจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัยต่อไป

............................................................................................................................................................................