จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 5 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 211 ครั้ง

        กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตต่างๆ พร้อมใจและยินดีให้บริการเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และ ขยะอันตราย เช่น เช่น ที่นอน โซฟา โต๊ะ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางรถยนต์ หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ ที่ไม่สามารถทิ้งไปกับรถเก็บขนประจำวันได้ หมุนเวียนไปแต่ละชุมชน ซึ่งเขตจะมีการประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ ให้ชุมชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า พี่น้องประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพื้นที่ ในวัน เวลาราชการ
        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน และลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งส่งผลให้ขยะขวางการระบายของน้ำ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

เขตหนองแขมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
        วันที่ 5 ก.ค 63 นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม มอบหมายให้ นางสาว สุภวัลย์ เกิดบัวเพชร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ เก็บขยะชิ้นใหญ่ของเหลือใช้ที่ ม. พฤกษาวิลล์ 4 เพื่อควมมสะอาดเรียบร้อยและ ป้องกันการทิ้งขยะในที่ว่างและที่ สาธารณะ หัวหน้าฝ่าย สุภวัลย์ ตรวจเยี่ยม

"เขตลาดพร้าว จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน"
         (5 ก.ค.63) นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว มอบหมายให้นายณัติฐพร
บางไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และนางพรเนตร ประพนธ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย เป็นการลดและคัดแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทาง

เขตวัฒนา จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
          วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา ร่วมดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ขยะอันตรายและขยะชิ้นใหญ่ ณ ชุมชนมีสุวรรณ 3 ซอยปรีดีพนมยงค์ 26 แยก 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ เขตวัฒนา เป็นการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

บางกอกใหญบริการถึงที่ นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ทุกวันอาทิตย์
          วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดสังข์กระจาย ให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและแม่น้ำลำคลอง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจร

คลองสานจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
        วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย บริเวณชุมชนเจริญรัถ5 ทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดจนเป็นการลดและแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถนำขยะชิ้นใหญ่มารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์เรียนรู้เขตคลองสาน และขยะที่ไม่สามารถใช้งานได้ได้นำไปส่งกำจัดอย่างถูกวิธีที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Now ทำจริง เห็นผลจริง

 

 

สะพานสูง นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้
         (5 ก.ค. 63) นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง มอบหมายนางสาวศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมนางสาวกาญจนา สูชัยยะ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย พร้อมประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ณ หมู่บ้านโฮมเพลส รามคำแหง 140

คันนายาว วันหยุดแต่เราไม่หยุดเก็บ
วันที่ 5 ก.ค. 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เหลือใช้ ขยะอันตรายและขยะมูลฝอยรีไซเคิล ณ หมู่บ้านเศรษฐสิริ ถนนเสรีไทย

 

บางเขนนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
        วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน มอบหมายนางเสาวลักษณ์ ผงทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไป ( กวาด ) รอบเช้าสายพหลโยธิน พร้อมรถกระบะเทท้าย 1 คัน จัดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว ชำรุด เสียหาย ชุมชนซอยน้ำใส (พหลโยธิน 59) แขวงอนุสาวรีย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ซึ่งในครั้งนี้นางเสาวลักษณ์ ผงทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้มาเป็นกำลังใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

เขตดินแดง จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย
         วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย บริเวณซอยโพธิปั้น แยก 1 - 10 เพื่อลดปัญหาการนำไปลักลอบทิ้งในที่รกร้างและที่สาธารณะ และนำขยะอันตรายรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป


 

เขตบางกะปิ "นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่" ซอยรามคำแหง 36/1
        วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2563 นายวีรภัทร พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกัปิ มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตราย บริเวณหมู่บ้านศรีสุโขทัย ซอยรามคำแหง 36/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทิ้งสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่สามารถนำไปทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ ลดปัญหาไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและทางสาธารณะ

พระโขนงดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ขยะชิ้นใหญ่ขยะพิษหรือขยะอันตราย
        วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง มอบหมายนายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะพิษหรือขยะอันตราย ตามแผนที่กำหนด ณ ซอยวชิรธรรมสาธิต 40, 42 และชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 2 ให้สะอาด เรียบร้อย เป็นการลดและคัดแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

● เกร็ดความรู้ในการลดปริมาณขยะ ● 

        การทำให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลง โดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์หรือการลดปริมาณการใช้ และให้เหลือสิ่งที่จะทิ้งเป็นขยะจริงเพียงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก ควรปฏิบัติดังนี้
1. การลดการใช้ หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิด โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขยะหรือมลพิษที่เกิดขึ้น เช่นการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
2. การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำ เป็นการนำวัสดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือนำมาซ่อมแซมใช้ หรือนำมาใช้ทำประโยชน์อื่น
3. การนำกลับมาผลิตใหม่ เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกจากขยะและรวบรวมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นใหม่หรือเรียกว่า รีไซเคิล
4. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น กล่องโฟม การใช้จานหรือแก้วกระดาษ
5. การซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการซ่อมแซมวัสดุที่ใช้แล้ว ที่สามารถซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การซ่อมแซมเสื้อผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น

“คุณทิ้ง...เราขอ” สาทรลุยเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามนัด ซ.จันทน์ 42

        5 ก.ค. 63 สำนักงานเขตสาทร ลุยต่อ..ไม่รอแล้วนะ เปิดภารกิจจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ป้องกันน้ำท่วม โดยท่านผู้อำนวยการเขตสาทร นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข มอบหมายท่านผู้ช่วยฯ นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ลงพื้นที่พร้อมทีมงาน #นางฟ้าสาทร ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ...ตามโครงการ “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์”ณ บริเวณซอยจันมน์ 42 โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นำขยะมาตั้งวางไว้ที่หน้าบ้านอย่างเป็นระเบียบ เพื่อการจัดเก็บ‼️ ตามคอนเซปต์ “คุณทิ้ง_เราขอ”นะ..!  #นางฟ้าสาทร

 

"มีนบุรี เก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์"

        วันอาทิตย์ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี และนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต มอบหมายให้ นายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ ให้บริการเก็บของเหลือใช้ชิ้นใหญ่ ทุกวันอาทิตย์ ตามประกาศกิจกรรม"นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ" รวมถึงเก็บขนขยะอันตรายจากชุมชน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิญชวนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยภายในชุมชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย และให้บริการสูบสิ่งปฏิกูล ณ ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์ ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2540 7175

ห้วยขวาง จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ซอยวัฒนานิเวศน์ 5

        วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง และนายกมล ทิพยโสตถิ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่คนงานกวาดพร้อมรถบรรทุกเทท้าย ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ ซอยวัฒนานิเวศน์ 5

บางซื่อ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

         วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ มอบหมายให้ นางไพลิน ตันติรักษา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล บริเวณซอย 11​ จากปากซอยถึงสะพานวัดมัชฌันติการาม ถนนวงศ์สว่าง

 

เขตสายไหม เก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย

        วันที่ 5 กรกฏาคม 2563 นายยอดขวัญ  จุณณปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไกม มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาด จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯพร้อมรถบรรทุกเทท้าย  เข้าดำเนินกสรเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ในหมู่บ้านทัพฟ้า,หมู่บ้านทอส.10 (ถนนสายไหม) หมู่บ้านบุศรินทร์ หมู่บ้านบ้านอธิษฐาน 3 และหมู่บ้านศรีรราวรรณ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ 

 

 

อัลบั้มภาพ