เขตบางกอกใหญ่เคาะประตูบ้านนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 9 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่เคาะประตูบ้านนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต กำกับดูแลโดยให้ นางนิชาภา ไชยศรี จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ แจกประกาศประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านให้ประชาชนได้รับทราบถึงกำหนดการและสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่และขยะประเภทอันตราย ณ ชุมชนวัดเครือย์วัลย์ และขอความร่วมมือจากประชาชนให้นำขยะดังกล่าวมาทิ้งไว้ที่จุดเก็บขนก่อนเข้าดำเนินการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงป้องกันไม่ให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลง คูคลองสาธารณะ ตลอดจนยังเป็นการป้องกันสิ่งกีดขวางทางน้ำและปัญหาน้ำท่วมขัง

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่หรือขยะอันตราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธาณะ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5722-5724 หรือติดตามข่าวสารได้ที่เพจ facebook

อัลบั้มภาพ