เขตประเวศ นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ประเวศ | 25 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 247 ครั้ง

 

          นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย วัสดุอลูมิเนียม และบริการสูบสิ่งปฏิกูล และไขมัน โดยกำหนดออกให้บริการและพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้ /วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ เน็กซ์ อ่อนนุช – พระราม 9 แขวงประเวศ/ วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ หมู่บ้านพฤกษาพรีเว่ อ่อนนุช – ศรีนครินทร์ แขวงประเวศ/วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ /วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ เดอะบัลโคนี่โฮม แขวงดอกไม้

>>>เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ เศษวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือนที่ชำรุดไม่ใช้แล้ว นำมาวางไว้หน้าบ้านหรืออาคารก่อนเวลา 09.00 น. กรณี ขยะอันตรายเช่น หลอดไฟแบตเตอรี่แห้ง ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยา/เครื่องสำอางหมดอายุ ให้นำใส่ถุงผูกปากถุงตั้งวางข้างถังขยะ เพื่อเจ้าหน้าที่นำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี หากประสงค์จะสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการลูกบาศก์เมตรละ 250.-บาท) โปรดแจ้งล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่โทร. 0-2328-8151 หรือ น.ส.จิรา ชูรุด โทร. 086-991-5221