เขตพระนครนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้ ในชุมชนพื้นที่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 12 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 140 ครั้ง

 

          นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้”
เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะ
ลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย
ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือนกันยายน 2562 มีแผนดำเนินการ ดังนี้

          วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562      ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์และหลังศาลเจ้าพ่อเสือ

          วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562     ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร และชุมชนราชบพิธพัฒนา

          วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562     ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน และริมแม่แม่น้ำเจ้าพระยา

          วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562     ชุมชนบ้านพานถม ริมคลองวัดปรินายกและคลองบางลำพู

          จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวาง
บริเวณหน้าบ้านหรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป

          อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใด มีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสาน
ได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3157

อัลบั้มภาพ