เขตบางกอกน้อยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 1 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

เขตบางกอกน้อยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีกำหนดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ประจำเดือนกันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยหมุนเวียน
ไปตามชุมชนในพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตรายออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้

  1. วันที่ 6 กันยายน 2563 ชุมชนพรพิพัฒน์
  2. วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 ฝั่งขวา
  3. วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนวังหลัง
  4. วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนตลาดนครหลวง

สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านหรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนมีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้ในปริมาณมากเป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2424 0056 ต่อ 5675-6 และ 0 2433 0763

อัลบั้มภาพ