เขตสวนหลวงนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต สวนหลวง | 1 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย ถูกสุขลักษณะ โดยการทิ้งสิ่งของเหลือใช้จำพวก ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่ชำรุด ที่นอนเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ที่ท่านไม่ได้ใช้แล้ว และไม่อาจทิ้งไปกับรถยนต์เก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ เขตฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ โดยจัดเก็บในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หมู่บ้านศิรินเทพ ซอยพัฒนาการ 46

เขตฯ จึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยในหมู่บ้านศิรินเทพ ซอยพัฒนาการ 46 โปรดนำสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านพักอาศัยของท่านตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่อที่สำนักงานเขตสวนหลวงจะจัดรถกระบะบรรทุกเข้าจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่รวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไปโดยไม่คิดค่าบริการ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอยประการใด กรุณาแจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2322 4671 ตามวันเวลาราชการ

อัลบั้มภาพ