หลักสี่แจ้งเตือนประชาชนตรวจสอบต้นไม้สูงในบ้านให้ปลอดภัย ป้องกันการหักโค่นจากพายุลมแรง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หลักสี่ | 8 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในระยะนี้มีประกาศแจ้งเตือนพายุ ฝนตกหนักบางแห่ง และกระโชกแรงบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดต้นไม้หักล้ม กิ่งไม้หักฉีกขาด เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใพื้นที่ 

สำนักงานเขตหลักสี่ มีความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนสำรวจสภาพต้นไม้ภายในรั้วบ้านและที่ดินของท่าน ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง อีกทั้งตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ให้โปร่งและมีความสูงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ ขอความร่วมมือในการร่วมกันตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะใกล้บ้าน หากพบว่าอาจเป็นอันตราย เสี่ยงหักโค่น โปรดแจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2576 1393 หรือโทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7434, 7436 เพื่อให้สำนักงานเขตหลักสี่ จะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัยต่อไป

 

                                                        ---------------------------------------------