ยานนาวา กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ยานนาวา | 15 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง

 

 >> ยานนาวากำหนดวันทิ้งของเหลือใช้

 

          นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา แจ้งว่า เขตยานนาวากำหนดแผนกิจกรรมนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บสิ่งของเหลือใช้” (ขยะชิ้นใหญ่) วันอาทิตย์ที่21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 . ภายในชุมชนโรงสีถนนพระรามที่3 ซอย 64 โดยจัดเก็บประเภทขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ โซฟาที่นอนเก่า ยางรถยนต์ ประเภทขยะอันตราย ขยะพิษ เช่น กระป๋องสี หลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

           เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เขตฯ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งและเชิญชวนประชาชนผู้พักอาศัยหรือเจ้าของอาคารบริเวณดังกล่าว ที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่วัสดุรีไซเคิลขยะอันตรายเพื่ออำนวยความสะดวกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะลดปริมาณขยะดูแลสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชนสามารถนำมากองบริเวณจุดนัดทิ้งก่อนเวลาจัดเก็บ เพื่อเจ้าหน้าที่เขตฯ จะเข้าทำการจัดเก็บในวันเวลาและสถานที่กำหนดหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตยานนาวา โทร. 0 2294 8778