เขตพระนครออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 2 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

 

               นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
และสามารถเป็นได้ทุกฤดูกาล ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุดคือสัตว์ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานเขตพระนครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
จัดหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 ในวันราชการ เวลา 10.00 - 12.00 น.
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ตามกำหนดการดังนี้

               วันที่ 2 กันยายน 2562            ชุมชนวัดอินทรวิหาร

               วันที่ 3 กันยายน 2562            วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

               วันที่ 4 กันยายน 2562            ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้

               วันที่ 5 กันยายน 2562            ชุมชนวัดเทพธิดาราม

               วันที่ 6 กันยายน 2562            ชุมชนโบสถ์พราหมณ์

               วันที่ 9 กันยายน 2562            ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน

               วันที่ 10 กันยายน 2562           วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

               วันที่ 11 กันยายน 2562            ชุมชนวัดสามพระยา และชุมชนวัดนรนาถ

               วันที่ 12 กันยายน 2562           วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

               วันที่ 13 กันยายน 2562           วัดสุทัศนเทพวราราม

               จึงขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง นำสัตว์เลี้ยงของท่าน อาทิ สุนัข แมว กระต่าย กระรอก หนู มารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2628 9066 ต่อ 6566, 0 2281 8921

อัลบั้มภาพ